Bengkel Pembudayaan Teknologi Maklumat dalam PdPc dan Pengurusan19 Julai 2019 telah diadakan Bengkel Pembuadayaan Teknologi Maklumat dalam PdPc dan Pengurusan yang melibatkan Pensyarah Jabatan Teknologi Awam dan Jabatan Teknologi Kimpalan dan Mekanikal. Pensyarah diberi pendedahan tentang Pengunaan Google Classroom dalam PdPc, Google Drive dan QR code
Terbaru Lebih lama