DIPLOMA PERAKAUNAN


PENGENALAN KURSUS:
Diploma Perakaunan  menyediakan pelajar dengan prospek mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkesan dalam pelajaran perakaunan. Program ini memberikan pengetahuan yang mantap tentang prinsip-prinsip dan konsep teras perakaunan, bersama-sama dengan analisis pelbagai penyata kewangan korporat. Program ini membolehkan pelajar untuk mengamalkan pendekatan inkuiri dan kreatif, untuk menjalankan kesedaran kritikal isu-isu dalam perakaunan. Diploma ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan pemahaman amalan terbaik dalam perakaunan dan penghayatan nilai penyelidikan, pemikiran kritikal dan komunikasi yang berkesan. Diploma Perakauan memberi pendedahan atau peluang kepada pelajar untuk memperolehi kefahaman yang sangat kuat perakaunan untuk menghadapi cabaran yang semakin meningkat dan permintaan kerjaya perakaunan dalam ekonomi moden hari ini.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.

TEMPOH PENGAJIAN
8 Semester


KAEDAH LATIHAN
Bagi peringkat diploma, latihan berteraskan kemahiran merangkumi 70% latihan amali dan 30% pengajaran teoriPELUANG KERJAYA
Penubuhan dan perkembangan program perakaunan adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan khusus dalam perakaunan dengan kemahiran yang diperlukan di peringkat sub profesional yang mampu untuk menukar teori ke dalam amalan dan juga boleh menganalisis dan menyelesaikan isu-isu perniagaan dan perakaunan.

Setelah tamat program ini, graduan dapat menempatkan diri mereka dalam bidang kewangan, perbankan dan perakaunan dalam pelbagai sektor dan industri. Graduan boleh memilih untuk bekerja sebagai pembantu akaun , pembantu Audit , penasihat kewangan atau seorang usahawan.

Graduan dengan keputusan akademik yang baik boleh melanjutkan pengajian di mana-mana institusi dalam atau luar negara pengajian tinggi. Antara kursus-kursus yang disediakan ialah: -
i ) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan ( Universiti Tempatan / Asing)
ii ) kursus profesional (MICPA , ACCA, CIMA dan CPA)

Dengan ijazah perakaunan atau kursus-kursus profesional dan pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan, graduan layak memohon sebagai akauntan disahkan dan menjadi ahli badan profesional perakaunan di Malaysia; Institut Akauntan Malaysia ( MIA).