Bengkel Aplikasi Pengesanan Plagiat WTP & KPD

25 Julai 2019 telah diadakan Bengkel Aplikasi Pengesanan Plagiat kepada pelajar tahun akhir bagi program Teknologi Pembinaan dan Sistem Pangkalan Data & Aplikasi web.
Terbaru Lebih lama