DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

PENGENALAN KURSUS:
Diploma Pengurusan Perniagaan program akan membantu pelajar untuk membangunkan pemahaman yang luas dan penghargaan kawasan yang berada di teras dunia perniagaan moden. Program diploma ini memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengenali peluang atau masalah, mengenal pasti penyelesaian alternatif , membuat pilihan dan melaksanakan keputusan yang dikehendaki oleh orang-orang yang akan mengambil alih jawatan eksekutif perniagaan , pengurus , usahawan dan sama. DBA menawarkan anda lebih daripada sekadar motivasi , inspirasi yang setimpal dengan cita-cita dan kebolehan anda untuk sepenuhnya.

Di semester 8, pelajar perlu menjalani latihan di tempat kerja (On Job Training) selama 3 bulan bagi meningkatkan kemahiran yang telah diperolehi semasa di kolej ke tempat kerja yang sebenar.


TEMPOH PENGAJIAN
8 Semester

KAEDAH LATIHAN
Bagi peringkat diploma, latihan berteraskan kemahiran merangkumi 70% latihan amali dan 30% pengajaran teori


PELUANG KERJAYA:
Prospek kerjaya untuk graduan Diploma Pengurusan Perniagaan agak fleksibel . Mereka mampu untuk berkhidmat eksekutif junior di dalam pentadbiran atau jabatan sumber manusia dalam kedua-dua sektor kerajaan dan swasta.