PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA KOLEJ VOKASIONAL GERIK
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK :  1. Memastikan semua proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sempurna pada setiap waktu persekolahan.
  2. Memberi peluang yang maksimum kepada pelajar-pelajar memperkembangkan potensi yang ada pada diri mereka bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.
  3. Berusaha meningkatkan kualiti prestasi akademik dan kokurikulum dari masa ke semasa sesuai dengan keperluan negara.
  4. Mencipta dan menjamin suasana iklim dan persekitaran kolej yang bersih ceria dan selamat.
  5. Memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra, cepat dan cekap kepada kehendak dan keperluan pelajar, ibubapa, masyarakat, Jabatan dan Kementerian.
  6. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor dan teguran membina daripada semua pihak.
  7. Membina dan melahirkan insan yang mulia melalui penerapan dan penghayatan amalan nilai-nilai murni berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan.
  8. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi semua pelajar.
  9. Menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat dan memantapkan kerjasama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama.