Taklimat Pengurusan Harta Pusaka

15 April 2016 telah berlangsung Taklimat Pengurusan Harta Pusaka yang melibatkan Pensyarah dan Kakitangan Kolej Vokasional Gerik. Peserta didedahkan tentang tatacara pengurusan Harta Pusaka dengan betul.