Employment Skill Semester 3

17 - 27 Mac 2016 telah belangsung Employment Skill bagi pelajar semester 3 Sijil Vokasional Malaysia. Pelajar didedahkan tentang tatacara dan kaedah yang betul dalam kemahiran dunia pekerjaan sebenar.
Terbaru Lebih lama