Kiosk School Enterprise

Mulai 22 Ogos 2015 , Kiosk School Enterprise telah dioperasikan sepenuh oleh Pelajar Jabatan Perniagaan. Pelajar diberi kepercayaan oleh pihak pengurusan sekolah telah melihat kesungguhan pelajar dalam penyediakan plan perniagaan yang menyakinkan. Kiosk ini beroperasi di Kolej Kediaman Pelajar dan dikendalikan oleh pelajar dengan pemantaun pensyarah.
Terbaru Lebih lama