Ceramah Kesihatan Pergigian

21 Ogos 2015 telah berlangsung Ceramah kesihatan Pergigian anjuran Klinik Pergigian Gerik. Ceramah ini disertai oleh pensyarah dan juga pelajar .Pelajar didedahkan tentang kepentingan menjaga kesihatan gigi.