Peperiksaan Sijil Profesional - User Business System (UBS)

 


13 April 2023  Pelajar Diploma Perakaunan Semester 2 telah terlibat dengan Peperiksaan Sijil Profesional  - User Business System (UBS)  di bawah Kursus DBE2243-Sistem Perakaunan Berkomputer

Terbaru Lebih lama