Ceramah Kesihatan : Perkembangan Awal Remaja


 24 Mac 2023 telah diadakan Ceramah Kesihatan : Perkembangan Awal Remaja yang melibatkan pelajar dan pensyarah Kolej Vokasional Gerik. Sesi ceramah telah dibahagikan kepada 2 yang melibatkan pelajar perempuan dan lelaki. Bagi pelajar dan pensyarah perempuan sesi ceramah telah diadakan di surai . Manakala untuk pelajar dan pensyarah lelaki telah diadakan di Dewan.

Terbaru Lebih lama