Hari Bertemu Pelanggan Pelajar SVM


 19 Jan 2023 telah diadakan Hari Bertemu Pelanggan Pelajar SVM. Tujuan program ini bagi memboleh ibubapa dapat mendapatkan maklum balas pencapaian akademik pelajar dan memberi pendedahan kepada Ibubapa tentang sistem pembelajaran dan persijilan di Kolej Vokasional.

Terbaru Lebih lama