Dialog Prestasi 2SVM

 


5 Jun 2023 telah diadakan Dialog Prestasi untuk pelajar 2SVM bagi Program Teknologi Pembinaan dan Seni Kulinari. Diaglog prestasi ini dibuat bagi membuat penilaian dan mendapatkan maklum balas daripada pelajar mengenai hasi keputusan peperiksan Semester 3.

Terbaru Lebih lama