Bengkel SisPrep Jabatan Perniagaan


 13 Januari 2023 telah diadakan Bengkel SisPrep untuk pensyarah Perniagaan. Bengkel ini bertujuuan memberi pendedahan kepada pensyarah Jabatan Perniagaan untuk sistem Erph versiri terbaru yang digunakan di Kolej Vokasional Gerik. Bengkel disampaikan Oleh Ketua Unit Teknologi Maklumat.

Terbaru Lebih lama