Perjumpaan Rumah Sukan Kali 2

 


30 September 2022 telah diadakan perjumapaann rumah sukan kali - 2. Perjumpaan dibuat bagi persediaan bagi menghadapai Temasya Sukan Tahunan Kolej yang bakal berlangsung pada 21 Oktober 2022 nanti.

Terbaru Lebih lama