Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Kolej Vokasional Gerik Berhad

 


26 Feb 2021 telah berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Kolej Vokasional Gerik Berhad yang dijalankan secara dalam talian.  Mesyuarat ini telah dihadiri oleh semua ahli koperasi yang terdiri daripada pensyarah , kakitangan sokongan dan pelajar yang berada di Kolej atau berada dirumah. Untuk tahun kewangan berakhir 30 April 2020, Koperasi telah mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 50%

Terbaru Lebih lama