Verifikasi Pentauliah JPK

3 April 2019 Kolej Vokasional Gerik telah menerima Lawatan Verifikasi Pentauliah JPK bagi Program Teknologi Pembinaan, Sistem Komputer & Rangkaian dan Sistem Pangkalan Data & Aplikasi Web.
Terbaru Lebih lama