Ceramah Pencegahan Jenayah dan Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja : Cabaran dan Realiti Masa Kini.

25 Febuari 2019 telah diadakan Ceramah Pencegahan Jenayah dan Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja : Cabaran dan Realiti Masa Kini. Program ini melibatkan semua pelajar Diploma Vokasional Malaysia. Ceramah ini disampaikan oleh Pegawai Polis daripada IPD Gerik.
Terbaru Lebih lama