Ceramah Keusahawan Semester Pendek

13 November 2018 telah diadakan Ceramah Keusahawan bagi pelajar yang mengikuti sementer pendek. Pelajar didedahkan dgn maklumat mengenai keusahawan dan peluang perniagaan di luar sana.

Terbaru Lebih lama