Ceramah Keusahawan Semester Pendek

13 November 2018 telah diadakan Ceramah Keusahawan bagi pelajar yang mengikuti sementer pendek. Pelajar didedahkan dgn maklumat mengenai keusahawan dan peluang perniagaan di luar sana.