Perasmian Projek Tahun Akhir Jabatan Teknologi Awam

22 September 2018 telah diadakan Perasmian Projek Tahun Akhir Jabatan Teknologi Awam oleh Pn.Hjh. Norhayati Khamidin, Ketua Pen. Pengarah Pembangunan PTV, BPTV