Program Warna Hari Terbuka Kolej Vokasional Gerik

21 September 2018 telah diadakan Program Warna Hari Terbuka Kolej Vokasional Gerik. Program ini mendapat menajaan dan kerjasama daripada Bank Kerjasama Rakyat.
Terbaru Lebih lama