Program Warna Hari Terbuka Kolej Vokasional Gerik

21 September 2018 telah diadakan Program Warna Hari Terbuka Kolej Vokasional Gerik. Program ini mendapat menajaan dan kerjasama daripada Bank Kerjasama Rakyat.