Ceramah dan Pelancaran Minggu Anti Dadah

16 April 2018 telah diadakan Ceramah dan Pelancaran Minggu Anti Dadah Peringkat Kolej Vokasional Gerik. Ceramah disampaikan oleh Wakil AADK Cawangan Gerik.