Program Mengaji Al-Quran

10 Feb 2018 telah diadakan Program Mengaji Al-Quran yang dianjurkan oleh JK Pembangunan Modal Insan & Pusat Islam Kolej Vokasional Gerik dengan tenaga pengajar dari Ustaz dan Ustazah dari SRK Mahkota Sari yang diadakan 3-5 petang yang melibatkan pelajar Kolej Kolej Kediaman.
Terbaru Lebih lama