Pelancaran English Day

17 Julai 2017 telah diadakan pelancaran English Day oleh Ketua Jabatan Umum Kolej Vokasional Gerik. Program English Day bertujuan untuk membudayakan pengunaan bahasa inggeris di kalangan pelajar Kolej Vokasional bagi meningkat keyakin pelajar untuk berbahasa inggeris apabila keluar bekerja di masa hadapan. Hari Rabu telah dipilih untuk program ini setiap minggu.
Terbaru Lebih lama