Taklimat Perlaksanaan Core Abilities

19 Jun 2017 telah berlangsung taklimat Perlaksanaan Core Abilities bagi memenuhi keperluan JPK yang melibatkan pensyarah Jabatan Umum.
Terbaru Lebih lama