Semester Pendek DVM

3 - 13 Januari 2017 merupakan minggu semester pendek bagi pelajar DVM tahun akhir. Untuk minggu ini pelajar terlibat dengan kerja projek dan juga kuliah melibatkan modul keusahawan, jati diri,profesionalisme perkerjaan dan pra projek tahun akhir.
Terbaru Lebih lama