Pendaftaran Pelajar SKM Ambilan 2016

27 Januari 2016 telah berlangsung perndaftaran Pelajar SKM ambilan 1 yang melibatkan Pelajar Orang Asli. Seramai 49 pelajar orang asli dari pendalaman Gerik telah melaporkan diri.Pelajar yang hadir akan mengambila SKM selama 2 tahun dalam bidang penyediaan makanan.
Terbaru Lebih lama