LADAP ES (Employment Skill)

24 April 2015 telah berlangsung Latihan Dalam Perkhidmatan Employment Skill yang melibat semua pensyarah Kolej Vokasional Gerik. Ceramah ES telah disampai kan oleh  Azhar Bin Abdul Ketua Jabatan Pendidikan Umum Kolej Vokasional Kuala Kangsar. Melalui ceramah ini pensyarah didedahkan tentang tatacara perlaksanaan ES pada semester pendek. Semoga input yang didapati daripada ceramah ini dapat membantu pensyarah.
Terbaru Lebih lama