Pertandingan 21st Century Classroom

13 April 2015 telah diadakan pertandingan 21st Century Class anjuran Jabatan Bisnes. Pertandingan hanya melibat unit pemasaran, perniagaan dan perakaunan. Pelajar perlu membentang idea 21st century class dengan memberi justifikasi atas blueprint yang dioleh mereka. Pelajar turut diuji dalam memberi pandangan. Hasil daripada pertandingan ini didapati pelajar mempunyai idea yang kreatif dan inovasi yang boleh dipertandingkan .
Terbaru Lebih lama