Majlis Pelantikan Penasihat Akademik

9 Mac 2015 telah berlangsung majlis pelantikan penasihat akademik bagi semua pelajar Kolej Vokasinal Gerik yang dianjurkan oleh Jabatan masing - masing semasa perhimpunan Jabatan. Penasihat akademik yang telah diperkenalkan pada tahun 2013 yang melibatkan pelajar target SPM. Pada tahun 2015 program ini telah dimurnikan dan diperluaskan kepada semua pelajar Kolej Vokasional Gerik dan dibawah pengendalian Jabatan masing - masing.
Terbaru Lebih lama