Bengkel I-Think

16/10/2014 telah berlangsung Bengkel I-Think yang dijalankan kepada semua pensyarah. Bengkel disampaikan oleh Guru Penyelaras Bestari Kolej Vokasional Gerik. Sesi Bengkel I-Think dijalankan pada pagi dan petang. Kehadiran pensyarah adalah diwajibkan.
Terbaru Lebih lama