Minggu Peperiksaan Amali

19-26/5/2014 telah berlansung peperiksaan amali bagi pelajar semester 1. Peperiksaan amali adalah bertujuan untuk menguji kemahiran pelajar Kolej Vokasional Gerik yang mewakili 20% markah peperiksaan akhir. Bagi memastikan menghasilkan pelajar yang berkemahiran tinggi, Unit Penilaian dan Peperiksaan memastikkan pemeriksaan amali dijalankan oleh pelajar mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dari segi pelaksanan amali dan kuartin pelajar.
Terbaru Lebih lama